Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020

  Zadnja sprememba:
  29. 11. 2022

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020.

  Revidirano obdobje:
  2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 320-14/2021/3
  Datum: 15. 7. 2021

  Opombe:

  Pravilnost poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti

  Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
  Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020.
  Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020 izreklo negativno mnenje. Računsko sodišče je ugotovilo, da je 2 interna akta sprejel in podpisal upravni direktor, ki v internih predpisih nima podlage za sprejemanje internih aktov, in da sta bili kot odredbodajalca določeni osebi, ki v skladu z internimi akti ne moreta biti pooblaščeni za izvajanje funkcije odredbodajalca.
  Na segmentu plač in drugih izdatkov zaposlenim je računsko sodišče ugotovilo, da Slovenska akademija znanosti in umetnosti v aktu o sistemizaciji ni določila števila in vrst uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest po organizacijskih enotah, v objavi prostega delovnega mesta ni določila vseh pogojev za zasedbo delovnega mesta oziroma je določila ožji pogoj, kot je bil določen v aktu o sistemizaciji. Javno uslužbenko je nepravilno napredovala prej kot v 3 letih, javno uslužbenko je uvrstila v previsok plačni razred, izplačala je previsok dodatek za delovno dobo, brez mesečnih sklepov in dogovora o povečanem obsegu dela je izplačala dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, 2 javnima uslužbencema z odrejenim delom na domu je nepravilno izplačala plačo, obračunala in izplačala je previsoke stroške prevoza na delo in z dela ter vsem javnim uslužbencem izplačala plačo za dan, ko so bili odsotni z dela.
  Na segmentu delnih tekočih in investicijskih odhodkov Slovenska akademija znanosti in umetnosti pri dodeljevanju sredstev Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ni vzpostavila ustreznih notranjih kontrol, pred plačilom računov ni preverila pravnega temelja in višine obveznosti, pri naročilu tiskarskih in založniških storitev se je izognila uporabi zakona, ki ureja javno naročanje, izdala je knjižne zbirke, ne da bi o višini naklade soglasno odločala urednik oziroma glavni ali odgovorni urednik in upravni direktor, pred odločitvijo o investiciji ni izdelala zahtevanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta, storitve programske opreme, ki jih je imela na voljo brezplačno, je naročala na trgu, prevzela je obveznost za dogodek, ki ni bil načrtovan v letnem programu dela Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prevzemala je obveznosti prek dovoljenega obsega prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, ni predobremenila proračuna v zahtevanem 5-dnevnem roku in v nekaterih primerih obveznosti v sistemu MFERAC evidentirala z uporabo napačnega obrazca.
  Računsko sodišče je opozorilo tudi na dileme glede pravno-organizacijske oblike Slovenske akademije znanosti in umetnosti in na vpliv, ki ga ima nedoločnost njenega statusa na njeno poslovanje. Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora Slovenska akademija znanosti in umetnosti izkazati odpravo odkritih nepravilnosti.

   

  Deli vsebino