Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2022

Zadnja sprememba:
14. 5. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Cilj revizije je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 326-2/2023/2
Datum: 8. 5. 2023

Opombe:

Pravilnost poslovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2022.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je nepravilno izvedla postopke oddaje naročil za nabavo osnovnih sredstev in storitev v vrednosti 41.947 EUR, za opravljene storitve je plačala za 1.006 EUR več, kot je bilo določeno v pogodbi, članu sveta agencije je izplačala sejnino za sejo, na kateri ni bil prisoten. Javnim uslužbencem je zagotovila pravice v večjem obsegu, kot jim jih omogočajo predpisi, 1 javni uslužbenki je izplačala prenizko bruto plačo, 1 javnemu uslužbencu previsok dodatek za delovno dobo, 9 javnim uslužbencem pa je napačno izplačala stroške prevoza na delo in z dela.

Računsko sodišče je Agenciji za trg vrednostnih papirjev podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino