Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Občine Žužemberk v letu 2020

  Zadnja sprememba:
  22. 11. 2022

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2020.

  Revidirano obdobje:
  2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-3/2021/3
  Datum: 25. 5. 2021

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Občine Žužemberk

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Žužemberk v letu 2020 ter občini izreklo negativno mnenje.
  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepopolna evidenca nepremičnega premoženja in Letni načrt razpolaganja z zemljišči in stavbami za leto 2020, zemljišče ni bilo vključeno v veljaven načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, namera o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma oddaji premoženja v najem ni bila objavljena oziroma ni bila popolna, skrbnik pravnega posla ni bil določen, posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem ni bil pripravljen, najemna pogodba ni vsebovala vseh predpisanih sestavin, pri oddaji počitniškega objekta v najem ni spoštovala načela gospodarnosti in načela enakega obravnavanja, niso bili izpolnjeni pogoji za sklenitev neposrednih pogodb o brezplačni uporabi), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (iz dokumentacije ni razviden način izračuna ocenjene vrednosti, prepozno izvedena pogodbena dela, nepopoln zapisnik o odpiranju ponudb oziroma odločitev naročnika, obvestilo o oddaji javnega naročila oziroma četrtletno obvestilo o oddaji javnega naročila ter pogodba oziroma aneks niso bili objavljeni, za več dela, dodatna dela in nepredvidena dela ni bil izveden ustrezen postopek javnega naročanja, neustrezna ali prepozno pridobljena finančna zavarovanja, pri plačilu obveznosti niso bili upoštevani zakonski plačilni roki, neustrezna oziroma manjkajoča investicijska dokumentacija, v proračunu ni zagotovila oziroma načrtovala dovolj sredstev, aneks sklenjen po zaključku del), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa, kulture in turizma, dodeljena sredstva brez javnega razpisa oziroma brez sklenjene pogodbe), zadolževanja (ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter na drugih področjih poslovanja (nepravilnosti pri ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih).
  Računsko sodišče je od Občine Žužemberk zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

   

  Deli vsebino