Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Selnica ob Dravi v letu 2022

Zadnja sprememba:
5. 4. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-5/2023/2
Datum: 7. 6. 2023

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Selnica ob Dravi

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Selnica ob Dravi v letu 2022 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter izvrševanja proračuna občine, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanja ter pri imenovanju podžupana.
Računsko sodišče je Občini Selnica ob Dravi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino