Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Ribnica na Pohorju v letu 2018

Zadnja sprememba:
13. 4. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnost dela poslovanja občine v letu 2018.

Revidirano obdobje:
2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-17/2019/4
Datum: 20. 11. 2019

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Ribnica na Pohorju

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Ribnica na Pohorju v letu 2018 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepravilnosti pri postopku oddaje stvarnega premoženja v najem, občina ni zagotovila popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov, ni zaračunavala uporabnine, ni sprejela cenika), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (premalo zagotovljenih sredstev, občina ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, investicija ni bila načrtovana v načrtu razvojnih programov, občina za opravljena dela ni sklenila pogodbe oziroma izdala naročilnice), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (občina ni sprejela odloka, v katerem bi podrobneje opredelila sofinanciranje programov športa, nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov, dodeljena sredstva brez javnega razpisa in sklenjene pogodbe) ter zadolževanja (nepravilnosti pri določitvi obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine in pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine).

Računsko sodišče je Občini Ribnica na Pohorju podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino