Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Občine Mozirje v letu 2019

  Zadnja sprememba:
  24. 12. 2021

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2019.

  Revidirano obdobje:
  2019

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-9/2020/3
  Datum: 1. 12. 2020

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Občine Mozirje

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Mozirje v letu 2019 ter občini izreklo negativno mnenje.
  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, izplačala je več sredstev, kot je bilo načrtovano na proračunskih postavkah), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (v proračunu ni zagotovila oziroma načrtovala dovolj sredstev, dela niso bila naročena z naročilnico oziroma so bili aneksi sklenjeni po zaključku del, nepravilno vodenje postopkov, neustrezna investicijska dokumentacija, nepravočasno plačevanje obveznosti), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (ni sprejela odloka, v katerem bi podrobneje določila sofinanciranje programov športa; neustrezna merila na področju športa, nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa in kulture, dodelitev sredstev brez javnega razpisa oziroma poziva in ne da bi bila prej sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev) ter zadolževanja (zadolžitve ni načrtovala v odloku o proračunu občine, pred zadolžitvijo ni pridobila soglasja Ministrstva za finance oziroma mu ni poročala o vseh pravnih poslih, ki po vsebini pomenijo zadolžitev, ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine).
  Računsko sodišče je Občini Mozirje podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

   

  Deli vsebino