Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2022

Zadnja sprememba:
5. 3. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-3/2023/2
Datum: 31. 3. 2023

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Dol pri Ljubljani

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2022 ter občini izreklo negativno mnenje.

 

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanja ter delovne uspešnosti in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

Računsko sodišče je Občini Dol pri Ljubljani podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino