Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021

  Zadnja sprememba:
  19. 6. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnost dela poslovanja občine v letu 2021.

  Revidirano obdobje:
  2021

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-9/2022/4
  Datum: 21. 6. 2022

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Občine Črenšovci

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, županja občinskemu svetu ni predložila obrazložitev načrta razvojnih programov, izplačala je več sredstev, kot je imela načrtovano na proračunskih postavkah), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepravilnosti pri sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, prekratek čas med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb, ni pridobila pisne izjave glede povezanih oseb, prodajno pogodbo je sklenila prepozno, ni objavila namer o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe oziroma pogodbe o oddaji premoženja v najem, zemljišč, ki so bila predmet prodaje, ni vključila v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ni pripravila posamičnega programa upravljanja oziroma ravnanja s stvarnim premoženjem), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ni pridobila ustreznih finančnih zavarovanj oziroma jih je pridobila prepozno, pri plačilu obveznosti ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, v proračunu ni zagotovila dovolj sredstev, ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (prejemnikom na področju športa je dodelila in izplačala sredstva pred dnem objave javnega razpisa oziroma pred sklenitvijo pogodbe, nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa, kulture ter turizma in drugih dejavnosti, dodeljena sredstva brez javnega razpisa oziroma javnega poziva, na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov javnih razpisov), zadolževanja (zadolžitve iz finančnega najema ni načrtovala v odloku o proračunu in ni pridobila soglasja Ministrstva za finance ter o njej ni poročala, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter drugih področjih poslovanja (županja ni imenovala podžupana).
  Računsko sodišče je Občini Črenšovci podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

  Deli vsebino