Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Oblikovanje, nadzor in določanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Cankova

Zadnja sprememba:
4. 5. 2018

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Revidirano obdobje:
2008 - 2012

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1206-1/2009/24 in sprememba št. 1206-1/2009/48 z dne 10. 4. 2013
Datum: 20. 11. 2017

Opombe:

Popravljalni ukrepi pri reviziji Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Cankova

Deli vsebino

Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Cankova

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Cankova pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Občina ni zagotovila ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj z občinskimi predpisi ni določila načina in postopka za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina tudi ni uskladila odlokov o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja s predpisano metodologijo za oblikovanje cen storitev teh gospodarskih javnih služb. Z odloki o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja je prenesla na izvajalce gospodarskih javnih služb določene naloge občine, ob tem pa ni zagotovila financiranja teh nalog iz proračuna občine, kar pomeni, da so stroški teh nalog neupravičeno bremenili cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina je z občinskim odlokom kot naloge gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov opredelila dejavnost obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter brez pravne podlage v zakonu kot naloge te gospodarske javne službe opredelila tudi tržne dejavnosti obdelave bioloških odpadkov, reciklaže ter trženja ali ponovne uporabe ločenih frakcij.

Občina tudi ni ustrezno določala cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, poleg tega pa jih tudi ni ustrezno nadzirala, saj ni preverjala pravilnosti izkazanih upravičenih stroškov ter skladnosti realiziranih stroškov in presežka ali primanjkljaja prihodkov z letnim načrtom izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja. Občina je v svojem proračunu zagotovila sredstva za sofinanciranje dejavnosti nekaterih gospodarskih javnih služb varstva okolja, čeprav za tak način sofinanciranja ni imela podlage v ustreznem splošnem občinskem aktu.

Računsko sodišče je od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, podalo pa je tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb.

Deli vsebino