Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Občine Divača v letu 2021

  Zadnja sprememba:
  6. 11. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2021.

  Revidirano obdobje:
  2021

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-1/2023/2
  Datum: 22. 2. 2023

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Občine Divača

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Divača v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

   

  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna, ni zagotovila evidentiranja predobremenitev proračuna oziroma ni vzpostavila evidence prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (prepozno sklenjene prodajne pogodbe, prenizko oziroma previsoko zaračunana uporabnina, ni poskrbela za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna, cenika uporabe šolskih prostorov ni potrdil občinski svet), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, aneks je sklenila po zaključku del, prepozno pridobljeno finančno zavarovanje, prevzela je obveznosti, ki niso bile načrtovane v proračunu občine za leto 2021, plačala je dela, ki v času plačila še niso bila izvedena), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (javnega naročila za prevoze učencev osnovne šole ni oddala skladno s predpisi o javnem naročanju, ni izdala računov za vračilo stroškov prevoza drugih uporabnikov, izplačala je sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, pred izplačilom sredstev ni preverila višine obveznosti, izplačala je sredstva brez veljavne pogodbe), zadolževanja (javnemu zavodu je zagotavljala sredstva za odplačilo obveznosti iz pogodbe o finančnem leasingu, kar po vsebini pomeni zadolžitev občine, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravne osebe javnega sektorja na ravni občin) ter drugih področjih poslovanja (podžupan ni bil imenovan).

  Računsko sodišče je Občini Divača podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

  Deli vsebino