Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Nepravilnosti in finančni popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007 - 2013

Zadnja sprememba:
9. 8. 2017

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013.

Revidirano obdobje:
2007 do 2015

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3263-1/2015/8
Datum: 1. 12. 2015

Opombe:

Upravljanje z nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in izreklo mnenje, da so bili v obdobju od leta 2007 do leta 2015 revidiranci pri tem delno učinkoviti. Računsko sodišče je podalo vrsto priporočil za izboljšanje prihodnega poslovanja.


Čeprav se je postopek za ravnanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti med programskim obdobjem dopolnjeval in nadgrajeval, obstoječi način spremljanja ugotovljenih nepravilnosti ne omogoča, da bi lahko enostavno in dovolj natančno ugotovili, koliko je bilo v celotnem programskem obdobju 2007–2013 odkritih nepravilnosti in izrečenih finančnih popravkov, za kolikšen delež ugotovljenih nepravilnosti so upravičenci sredstva vrnili v državni proračun in kolikšno breme bo zaradi financiranja ugotovljenih nepravilnosti nosil državni proračun.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo do konca leta 2015 najmanj za 164 milijonov evrov izvedenih finančnih popravkov, kar pa je zaradi pomanjkljivosti v evidencah zgolj okviren znesek. Ministrstva so praviloma pozivala upravičence k vračilu sredstev. Upravičenci so zneske, manjše od 10.000 evrov, v večini primerov vrnili, pri večjih zneskih pa so v večini primerov potekali postopki pred sodišči. Nepravilna izplačila, ki jih upravičenci ne povrnejo ali pa se zanje ne zahteva povračila, v celoti ali vsaj delno financira državni proračun. Do konca leta 2015 je bilo iz državnega proračuna zaradi financiranja nastalih nepravilnosti in tudi dodatnih projektov (zaradi cilja 100-odstotnega črpanja) izplačano med 56 milijoni evrov in 193 milijoni evrov več, kot je razpoložljivih sredstev v proračunu Evropske unije. K temu je treba prišteti še ustrezen del nacionalne udeležbe. Breme državnega proračuna se z izvedenimi vračili upravičencev zmanjšuje, skupnega zneska vseh vračil pa se ne spremlja posebej. Vračila neupravičeno izplačanih sredstev so lahko ob ponovni uporabi še enkrat povrnjena v proračun, zaradi česar evidentirani prihodki v državnem proračunu iz proračuna Evropske unije za izvedbo operativnih programov ne odražajo zgolj povračil iz proračuna Evropske unije.

Deli vsebino