Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Financiranje referendumske kampanje Urada vlade za komuniciranje

Zadnja sprememba:
2. 4. 2012

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in financiranja referendumske kampanje za referendum o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Revidirano obdobje:
od 6. 5. 2011 do 3. 6. 2011.

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-46/2011/3 in 325-46/2011/5 z dne 7. 11. 2011
Datum: 21. 10. 2011

Opombe:

Pravilnost financiranja referendumske kampanje Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o referendumski kampanji ter izrek mnenja o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za referendumsko kampanjo.

Računsko sodišče je o pravilnosti v poročilu izkazanih zneskov izreklo Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje pozitivno mnenje. O pravilnosti zbiranja in porabe sredstev računsko sodišče Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ni izreklo mnenja, ker Urad Vlade Republike Slovenije za ta namen ni zbiral sredstev in jih tudi ni porabil.

Deli vsebino