Skoči do osrednje vsebine

Pravna podlaga

Ustava

150. člen
(računsko sodišče)

Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe.

Ureditev in pristojnosti računskega sodišča določa zakon.

Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in vezano na ustavo in zakon.

151. člen
(imenovanje članov)

Člane računskega sodišča imenuje državni zbor.


Povezava na celotno besedilo Ustave Republike Slovenije.