Skoči do osrednje vsebine

Drugi zakoni

Posebne pristojnosti računskega sodišča so določene tudi z drugimi zakoni, in sicer:

Zakon o javnih financah

Zakon o javnem naročanju

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Zakon o političnih strankah 

Zakon o Slovenskem državnem holdingu

Zakon o Banki Slovenije

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Zakon o elektronskih komunikacijah

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

Zakon o invalidskih organizacijah

Zakon o humanitarnih organizacijah

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev