Skoči do osrednje vsebine

Novica

Združenje revizorjev in Globalni forum OECD za boj proti korupciji in integriteto 2024

Na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu sta med 25. in 28. marcem 2024 v okviru Tedna integritete OECD potekala letno zasedanje Združenja revizorjev in Globalni forum OECD za boj proti korupciji in integriteto.

Dvorana z govorci na sedežu OECD v Parizu, kjer je potekalo letno zasedanje Združenja revizorjev

Namen zasedanja Združenja revizorjev, ki se ga je udeležila tudi namestnica predsednice računskega sodišča mag. Mojca Planinšek, je izmenjava dobrih praks, praktičnih metodologij, strokovnega znanja in inovacij za premagovanje skupnih izzivov in doseganje odličnosti. Osebe, odgovorne za skladnost poslovanja, vladni predstavniki in predstavniki civilne družbe, ki se ukvarjajo s področjem boja proti korupciji in krepitvijo integritete so predstavili nacionalne in mednarodne protikorupcijske standarde, da bi izboljšali njihovo uporabnost na svetovni ravni ter spodbujali dialog med zasebnim sektorjem, vlado in civilno družbo o perečih izzivih in priložnostih. Predstavljena je bila tudi uporaba umetne inteligence in podatkovne analitike.

Dvorana z govorci in slušatelji na sedežu OECD v Parizu, kjer je potekal Globalni forum OECD za boj proti korupciji in integriteto

V okviru Tedna integritete OECD je potekal tudi Globalni forum OECD za boj proti korupciji in integriteto z naslovom Oblikovanje naše prihodnosti z integriteto. Predstavnik računskega sodišča mag. Peter Premrl se je v okviru foruma sestal s predstavniki OECD ter drugimi slovenskimi in tujimi predstavniki,  s katerimi so razpravljali tudi o izzivih, s katerimi se sooča računsko sodišče in druge institucije.

V uvodnih nagovorih visokih nevladnih in vladnih predstavnikov je bil poudarjen pomen krepitve integritete, osveščanja zaposlenih in boja proti korupciji v poslovnem okolju. V različnih panelih so govorniki predstavili številne različne teme, od napovedi OECD o integriteti in boju proti korupciji, vplivu umetne inteligence na delo organov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem korupcije kakor tudi na tveganje novih oblik korupcije in kriminala. Omenili pa so tudi pomembnost in vpliv podnebnih sprememb na prihodnost ter v razpravah izpostavili vse večji pritisk na temelje integritete ter tudi preiskovalno novinarstvo v boju proti korupciji. OECD je v okviru dogodkov predstavil napoved ter aktualne kazalnike javne integritete, forum pa so sklenili s slovesnostjo ob 25-letnici Konvencije proti podkupovanju javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.