Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Novica

Sporočilo za javnost o ukrepih zoper Center Vlade za informatiko zaradi nepravilnega poslovanja

Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi zakona o računskem sodišču

SPOROČILO ZA JAVNOST
o ukrepih zoper Center Vlade za informatiko zaradi nepravilnega poslovanja

I.

Računsko sodišče je v revizijskem postopku (1201-1/2002) ugotovilo, da Center Vlade za informatiko (skrajšano CVI) v letu 2001 ni posloval pravilno: poslovanje CVI je bilo v pomembnem neskladju s predpisi. Šlo je za nepravilnosti pri izdatkih za zaposlene in pri drugih tekočih odhodkih, predvsem pri odhodkih, ki so povezani z oddajanjem javnih naročil.

V porevizijskem postopku po 29. členu zakona o računskem sodišču je bilo ugotovljeno, da CVI ne odpravlja zadovoljivo pomembnih nepravilnosti v svojem poslovanju, kar pomeni, da hudo krši obveznost dobrega poslovanja. Vlada je bila zato pozvana, naj razreši odgovorno osebo CVI, mag. Marina Siliča, vršilca dolžnosti direktorja. Poziv za razrešitev odgovorne osebe CVI je bil izdan na podlagi 29. člena zakona o računskem sodišču. O vsem tem je bil obveščen Državni zbor.

Poleg tega izkaz popravljalnih ukrepov, tako imenovano odzivno poročilo, ki ga je CVI predložil računskemu sodišču, ni bilo v celoti verodostojno. Zato je bila vložena kazenska ovadba, saj je po zakonu o računskem sodišču odzivno poročilo uradna listina, potrditev uradne listine z lažno vsebino pa ima znake kaznivega dejanja.

II.

Vlada Republike Slovenije je v predpisanem roku pisno sporočila računskemu sodišču svojo odločitev o pozivu za razrešitev odgovorne osebe CVI. V svojem sporočilu med drugim navaja:

 1. Računsko sodišče ni ugotavljalo zadovoljivosti izkazanih popravljalnih ukrepov, marveč samo pavšalno označilo navedbe v odzivnem poročilu CVI za neverodostojne.
 2. Na podlagi 191. člena Zakona o javnih uslužbencih je vlada 28. 6. 2003 mag. Marina Siliča razrešila s funkcionarskega mesta predstojnika CVI. S sklepom z dne 3. 7. 2003 je določila, da mag. Marin Silič nadaljuje delo kot vršilec dolžnosti direktorja CVI s statusom uradnika, dokler ne bo na položaj direktorja CVI imenovan uradnik po opravljenem natečajnem postopku. Razrešitev z uradniškega položaja je mogoča na podlagi ugotovljene disciplinske odgovornosti. Generalni sekretar vlade je kljub mnenju, da ne obstajajo dokazi za ugotovitev disciplinske odgovornosti, uvedel disciplinski postopek zoper v. d. direktorja CVI zaradi navedb v revizijskem in porevizijskem poročilu računskega sodišča.
 3. Vlada meni, da v tem trenutku niso podani utemeljeni razlogi za razrešitev odgovorne osebe CVI. Po pregledu poslovanja CVI vlada ugotavlja, da CVI opravlja svoje poslanstvo uspešno in povsem primerljivo oziroma v veliko primerih celo boljše od povprečja držav članic Evropske unije in to navkljub dejstvu, da slovenski državni proračun za informatizacijo namenja znatno manj sredstev od proračunov držav članic Evropske unije.
 4. Glede na navedeno bo vlada z odločitvijo o nadaljnjem postopku zoper odgovorno osebo CVI, mag. Marina Siliča, počakala na pravno kvalifikacijo kazenske ovadbe državnega tožilstva in dokončan disciplinski postopek.

III.

Računsko sodišče opozarja vlado, da je spregledala naslednje vidike obravnavanega primera:

 1. CVI sploh ni izkazal popravljalnih ukrepov zoper nekatere nepravilnosti. Namesto da bi navedel kakšen popravljalni ukrep za odpravo nepravilnosti pri oddajanju javnih naročil male vrednosti, je enostavno zatrdil, da so bila v letu 2002 vsa javna naročila male vrednosti oddana v skladu z internim Poslovnikom o oddaji naročil male vrednosti. Računsko sodišče je zato z revizijo preverilo, ali je res, kar je zatrdil CVI, in ugotovilo: od dveh naročil, ki jih je izbralo za pregled, sta bili obe oddani na način, ki ni bil v skladu s Poslovnikom o oddaji naročil male vrednosti. To je bilo za računsko sodišče zadosten dokaz, da CVI ni odpravil nepravilnosti pri oddajanju naročil male vrednosti, in hkrati zadosten dokaz, da ni res, kar je zatrdil v odzivnem poročilu. Ker CVI ni odpravil nepravilnosti, je bil izdan poziv za razrešitev odgovorne osebe, in ker ni res, kar je zatrdil v odzivnem poročilu, je bila vložena kazenska ovadba.
 2. Pravna kvalifikacija kazenske ovadbe bo potrdila ali ovrgla sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ker je v odzivnem poročilu CVI neresnična navedba. Toda tudi če bo ovržen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, s tem ne bo ovržena veljavnost revizijske ugotovite računskega sodišča, da CVI ni odpravil nepravilnosti pri oddajanju javnih naročil.

Opravičevanje nepravilnosti z uspešnostjo pa je po mnenju računskega sodišča popolnoma nesprejemljivo.

Številka: 1201-1/2002-106
Datum: 15. 10. 2003

dr. Vojko A. Antončič
generalni državni revizor