Skoči do osrednje vsebine

Novica

Simpozij OZN/INTOSAI na temo implementacije cilja trajnostnega razvoja 13 Podnebni ukrepi

V organizaciji Združenih narodov ter Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij INTOSAI je med 16. in 18. aprilom 2024 na Dunaju potekal 26. simpozij, v okviru katerega so predstavniki vrhovnih revizijskih institucij (VRI) s celega sveta delili svoje izkušnje s področja revidiranja cilja trajnostnega razvoja št. 13, ki se nanaša na podnebne ukrepe. 

Dvorana Dunajskega mednarodnega centra z udeleženci, kjer je potekal simpozij

Srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 200 predstavnikov iz 92 VRI ter partnerskih mednarodnih organizacij, je bilo namenjeno predstavitvi različnih pogledov, pristopov in ovir pri revidiranju podnebnih sprememb ter njihovih posledic. Na simpoziju so bili obravnavani naslednji sklopi tem:

  • prakse VRI pri revidiranju vpliva podnebnih sprememb,
  • omogočanje pogojev za revizijo podnebnih ukrepov ter
  • krepitev podnebnih ukrepov – učinki revizij podnebnih sprememb.

Iz predstavitev je bil razviden zelo raznolik kontekst, v katerem delujejo različne VRI; od držav v razvoju (Madagaskar, Somalija, karibske države ipd.), ki se morda šele lotevajo revizij smotrnosti ter se ubadajo s precejšnjimi, predvsem kadrovskimi, preprekami pri izvajanju revizij do razvitih držav, ki izvajajo okoljske revizije že več desetletij ter imajo sistematičen ter inovativen pristop k revidiranju področja okolja (na primer Kanada, Nizozemska).

Na dogodku je bil med drugim predstavljen tudi projekt ClimateScanner za ocenjevanje podnebnih ukrepov, ki ga vodi VRI Brazilije ter pri katerem sodeluje tudi računsko sodišče.

Simpozij se je zaključil s predstavitvijo zaključkov in priporočil na področju revidiranja cilja 13 Podnebni ukrepi. Med drugim je bilo izpostavljena potreba po nadaljnjem sodelovanju in izmenjavi znanj med VRI o revizijah podnebnih sprememb prek regionalnih in podregionalnih organizacij ter dvostransko sodelovanje, vključno s skupnimi revizijami, za ozaveščanje in izmenjavo rezultatov dela VRI na tem področju, spodbujanje inovativnosti in medsebojno sodelovanje, prispevanje k razvoju veščin in zmogljivosti za presojo podnebnih sprememb.

Skupinska fotografija udeležencev v dvorani Dunajskega mednarodnega centra, kjer je potekal simpozij