Skoči do osrednje vsebine

Novica

Predavanje računskega sodišča o revidiranju javnega naročanja v okviru pravne klinike na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Računsko sodišče tudi v letošnjem letu sodeluje v izobraževalnem projektu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v obliki pravnih klinik, in sicer na temo transparentnosti in integritete  v javnem in zasebnem sektorju ter o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih.

V novembru 2023 je na računskem sodišču že potekalo teoretično predavanje za študente Pravne klinike o transparentnosti in integriteti v javnem in zasebnem sektorju, v kateri sodeluje deset različnih partnerjev tako javnega kot zasebnega sektorja. V četrtek, 4. aprila 2024, je Martin Brumec kot predstavnik računskega sodišča v okviru teoretičnega dela Pravne klinike o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani študentom predaval o vlogi računskega sodišča v sistemu javnega naročanja v Republiki Sloveniji, revidiranju javnega naročanja in jim predstavil nekatere zanimive ugotovitve in zahtevnejše probleme, s katerimi se računsko sodišče srečuje pri revidiranju javnega naročanja.

Pravna klinika o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih je obštudijska dejavnost, ki zainteresiranim študentkam in študentom omogoča podrobnejši teoretični vpogled v aktualna in zahtevnejša vprašanja javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev ter pridobivanje praktičnih izkušenj na tem področju. Cilj te pravne klinike je dvigniti nivo strokovnega znanja in zanimanja za to področje že med časom študija.

V okviru pravnih klinik računsko sodišče izvaja tudi praktično izobraževanje za študente. V kratkem se bo na računskem sodišču začel tudi praktični del Pravne klinike o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih, v okviru katerega se bo praktičnega usposabljanja pod mentorstvom in strokovnim vodenjem udeležil študent, ki se bo na ta način seznanil z delovanjem računskega sodišča. Pri tem projektu bo poudarek na predstavitvi področij in primerov, povezanih z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi. Trenutno pa je na računskem sodišču že v teku praktično izobraževanje študentke v okviru Pravne klinike o transparentnosti in integriteti v javnem in zasebnem sektorju.