Skoči do osrednje vsebine

Novica

Na mednarodnem srečanju revizorjev o sodelovanju na področju notranje revizije

Državni sekretariat za gospodarske zadeve Švice in Švicarski zvezni urad za revizijo sta v okviru mehanizma t. i. Švicarskega prispevka za kohezijo EU in v sodelovanju z razvojno iniciativo INTOSAI (IDI) organizirala mednarodno srečanje revizorjev na temo povezovanja in sodelovanja vrhovnih revizijskih institucij (VRI) in organizacij, ki delujejo na področju notranje revizije.

Fotografija prostora, v katerem je potekal eden izmed delovnih sestankov, na kateri so vidni udeleženci mednarodnega srečanja

Na srečanju, ki je potekalo med 11. in 12. aprilom 2024 v Bernu v Švici, je bila med drugim predstavljena strokovna podlaga, podani praktični primeri, potekala pa je tudi razprava med udeleženci o trenutnem načinu in obsegu sodelovanja med zunanjimi in notranjimi revizijskimi organizacijami oziroma revizorji pri izvajanju revizijskega dela ter o možnostih za dodatno krepitev tega sodelovanja v prihodnje, s ciljem povečati uspešnost in učinkovitost delovanja revizijskih organizacij ter zmanjšati preostala tveganja pri poslovanju javnega sektorja.

Skupinska fotografija udeležencev mednarodnega srečanja v Bernu v Švici

Srečanja so se udeležili predstavniki VRI, tudi računskega sodišča, in izvajalcev notranjih revizij iz držav vzhodnega dela Evropske unije. Osrednje predstavitve so podali predstavniki VRI Švice, INTOSAI – IDI, Univerze uporabnih znanosti iz Züricha ter Norveške poslovne šole.