Skoči do osrednje vsebine

Novica

Delovni obisk predsednice računskega sodišča pri glavnem državnem revizorju Hrvaške

V sredo, 20. marca 2024, je v Zagrebu potekal delovni obisk predsednice računskega sodišča Jane Ahčin pri glavnem državnem revizorju Ivanu Klešiću.

V slovenski delegaciji so bili tudi druga namestnica predsednice mag. Mojca Planinšek, vrhovna državna revizorka Jerneja Vrabič in svetovalec predsednice in vodja službe za strateški IT dr. Tomaž Kralj. Med predstavniki vrhovne revizijske institucije (VRI) Hrvaške, ki so sodelovali na sestanku, so bili še podpredsednica dr. Nediljka Rogošić in pomočniki glavnega državnega revizorja, zadolženi za posamezna področja, ki so bila predmet razprave.

Skupinska fotografija predsednice računskega sodišča Jane Ahčin in glavnega državnega revizorja vrhovne revizijske institucije Hrvaške Ivana Klešića pred zastavama Evropske unije in Republike Hrvaške v prostorihi Hrvaške gospodarske zbornice, kjer je potekal delovni sestanek.

Predstavniki obeh VRI so se pogovarjali o več skupnih temah, o katerih so izmenjali izkušnje in revizijske prakse. Med drugim so razpravljali o možnostih in potencialnih tveganjih revizij projektov, ki jih je mogoče umestiti v okvir neformalne iniciative Tri morja. Med aktualnimi temami je bilo tudi izvajanje revizij načrta za okrevanje in odpornost. Na tem primeru je bil predstavljen nov pristop VRI Hrvaške k reviziji – agilni pristop, imenovan tudi "real time audit". Bistvo takšnega pristopa je v zgodnjem podajanju priporočil revidirancu, da lahko ta čimprej, torej v realnem času, sprejme popravljalne ukrepe in s tem izboljša svoje poslovanje. Med obravnavanimi temami je bila še etika umetne inteligence, v okviru katere sta predstavitvi slovenskega računskega sodišča glede tveganj in etičnih dilem pri njeni uporabe sledila izmenjava izkušenj in razmislek o prihodnjih načrtih obeh VRI.

Fotografije delovnega sestanka v Zagrebu, na kateri so predstavniki računskega sodišča in VRI Hrvaške za sejno mizo med pogovori

Glavni državni revizor VRI Hrvaške in predsednica računskega sodišča sta izrazila zadovoljstvo nad dosedanjim sodelovanjem, ki obema institucija omogoča pridobivanje novih znanj in izkušenj. Opredelila sta ciljna področja prihodnjega sodelovanja, in sicer že omenjene revizije načrtov za okrevanje in odpornost ter področje digitalizacije revizijskih procesov in uporabe IT tehnologije.