Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava

  Javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto

  Objavljamo prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 (m/ž).

  Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) in sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas s štiri mesečnim poskusnim delom

  POSLOVNI SEKRETAR VII/1 ( šifra DM J027005) – eno delovno mesto

   

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta

  Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj.

  Delovne naloge so:

  • opravljanje enostavnejših strokovnih nalog z delovnega področja oddelka
  • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja oddelka
  • opravljanje zahtevnejših tajniških del
  • vodenje zahtevnejših evidenc
  • urejanje in arhiviranje dokumentov
  • pripravljanje in organiziranje sestankov
  • spremljanje rokov za izvedbo posameznih dejanj v postopkih revizij
  • obračunavanje potnih stroškov in dnevnic za službena potovanja
  • pripravljanje zapisnikov sej in razčiščevalnih sestankov.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 4 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

  Kandidati lahko prijave vložijo v roku 20 delovnih dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na  spletni strani računskega sodišča, do 14. 9. 2021.

  Kandidate vabimo, da prijave na »obrazcu ob prijavi«, življenjepis ter kopijo dokazila o izobrazbi pošljejo na el. naslov kadri.rsrs@rs-rs.si z navedbo "objava" pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Formalno nepopolnih prijav, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje, ne bomo obravnavali.

  Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani.  Obvestilo o končanem postopku bomo objavili na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije.

  Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi, telefon: 01/478-5812.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.