Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava po ZSPDSLS

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

  Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

  Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

  1. Predmet prodaje

  Predmet prodaje so LCD-zasloni, tablični računalnik, projektor, projekcijsko platno, grafoskop s kovčkom, snemalni konferenčni sistem, sprejemnik z ojačevalnikom, videorekorder, DVD predvajalnik, preklopnik AUTO KVM 4:1 s kabli, LCD televizorji, omara na kolesih s steklenimi vrati, preproga, koši za papir in koši za smeti (v paketih po 5 kosov), po seznamu z inventarnimi številkami in letom nabave v prilogi.

  LCD-zasloni so velikosti 22", ločljivosti 1680 x 1050 pik, z vgrajenim napajalnikom, nastavljivi po višini, vsi imajo DVI in VGA priključke, vsi razen LCD-zaslonov AOC 22 LED PROFESSIONAL E2260PDA imajo vgrajene tudi USB-priključke. Vsem LCD-zaslonom sta priložena napajalni kabel ter kabel za priklop zaslona na računalnik (VGA). Predmeti prodaje imajo znake običajne obrabe.

  Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za predmet prodaje ponujena neprimerno nizka cena, predmeta prodaje ne bo prodal. Predmet prodaje se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

  Prodajalec bo omogočil ogled predmetov prodaje na lokaciji Slovenska cesta 50, Ljubljana, 15. 11. 2022 in 22. 11. 2022, obakrat med 9. in 11. uro. Interesenti morajo prihod na ogled obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov: odprodaja.premozenja@rs-rs.si. V najavi naj interesenti navedejo, katere predmete si želijo ogledati.

  Prek istega elektronskega naslova lahko interesenti dobijo tudi dodatne informacije.

  2. Način in rok za vložitev ponudb

  Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu tako, da popolno izpolnjen, datiran in podpisan obrazec PONUDBA (priloga) v zaprti ovojnici pošlje na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "Ponudba za nakup rabljene opreme – ne odpiraj".

  V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti zaporedno številko iz seznama, inventarno številko, naziv predmeta prodaje in ceno, ki jo je pripravljen plačati, ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov).

  Prodajalec bo osebne podatke ponudnikov uporabil izključno za izvedbo postopka, t. j. sklenitev neposredne pogodbe. Poleg prej navedenih osebnih podatkov bo moral ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, prodajalcu posredovati tudi davčno številko in številko transakcijskega računa.

  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri prodajalcu je Vesna Uršič Simoniti, tel. št.: 030 362 048, e-naslov: osebni.podatki@rs-rs.si.

  Rok za predložitev ponudb je dvajset (20) dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane na pošto priporočeno najkasneje do štiriindvajsete (24.) ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

  3. Sklenitev pogodbe

  V skladu z določbo 52. člena ZSPDSLS-1 bo prodajalec s ponudniki opravil vsaj en (1) krog pogajanj o ceni. Neposredna pogodba bo sklenjena s tistimi ponudniki, ki bodo za posamezen predmet prodaje ponudili najvišjo ceno.

  Kupnino bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe z nakazilom na račun prodajalca, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št. SI56 01100-6370131265. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.

  Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani prodajalca, po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih (5) dneh po plačilu celotne kupnine.


  Objava: na spletnem mestu Računskega sodišča Republike Slovenije
  Datum objave: 9. 11. 2022
  Številka: 102-5/2022/3
  Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 29. 11. 2022