Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme

Računsko sodišče Republike Slovenije v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme, št. 102-1/2019/4.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme

Priloga - Opis in specifikacije računalniške opreme

Obrazec Ponudba

Fotografije - mobilni telefon

Objava: na spletni strani Računskega sodišča RS
Datum objave: 27. 2. 2019
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 19. 3. 2019