Skoči do osrednje vsebine

Arhiv dogodkov

Možnost filtriranja zapisov
Obrazec za prijavo na spremljanje novic

Spremljaj novice

Obveščanje javnosti

Računsko sodišče zagotavlja javnost dela v skladu z Zakonom o računskem sodišču, Poslovnikom računskega sodišča, Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Več o obveščanju javnosti

Dogodki

Prostor z govorniki in udeleženci v Floriani na Malti, kjer je potekalo spomladansko srečanje delovne skupine EUROSAI za okoljsko revidiranje

Spomladansko srečanje delovne skupine EUROSAI za okoljsko revidiranje

Na Malti je med 15. in 17. majem 2024 potekalo spomladansko srečanje delovne skupine Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij za okoljsko…

Objavljeno:
Dvorana Dunajskega mednarodnega centra z udeleženci, kjer je potekal simpozij

Simpozij OZN/INTOSAI na temo implementacije cilja trajnostnega razvoja 13 Podnebni ukrepi

V organizaciji Združenih narodov ter Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij INTOSAI je med 16. in 18. aprilom 2024 na Dunaju potekal…

Objavljeno:
Fotografija prostora, v katerem je potekal eden izmed delovnih sestankov, na kateri so vidni udeleženci mednarodnega srečanja

Na mednarodnem srečanju revizorjev o sodelovanju na področju notranje revizije

Državni sekretariat za gospodarske zadeve Švice in Švicarski zvezni urad za revizijo sta v okviru mehanizma t. i. Švicarskega prispevka za kohezijo EU…

Objavljeno:
Fotografija iz velike dvorane na Šubičevi, kjer je potekala seja Komisije za nadzor javnih financ, na kateri sta predsednica računskega sodišča Jana Ahčin (desno) in njena prva namestnica mag. Maja Bilbija

Predstavitev Poročila o delu 2023 v državnem zboru

Poslanci državnega zbora so na 17. redni seji Komisije za nadzor javnih financ, ki je potekala 16. aprila 2024, obravnavali poročilo o delu računskega…

Objavljeno:
Logotip Univerze v Ljubljani Pravne Fakultete

Predavanje računskega sodišča o revidiranju javnega naročanja v okviru pravne klinike na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Računsko sodišče tudi v letošnjem letu sodeluje v izobraževalnem projektu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v obliki pravnih klinik, in sicer na…

Objavljeno:
Dvorana z govorci in slušatelji na sedežu OECD v Parizu, kjer je potekal Globalni forum OECD za boj proti korupciji in integriteto

Združenje revizorjev in Globalni forum OECD za boj proti korupciji in integriteto 2024

Na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu sta med 25. in 28. marcem 2024 v okviru Tedna integritete OECD potekala le…

Objavljeno:
Logotip ClimateScanner

Konferenca VRI Brazilije in Združenih narodov ob začetku projekta Globalni poziv za podnebni pregled

Vrhovna revizijska institucija (VRI) Brazilije je v sodelovanju z Organizacijo združenih narodov (OZN) izvedla konferenco ob začetku projekta Globalni…

Objavljeno:
Skupinska fotografija predsednice računskega sodišča Jane Ahčin in predsednice državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič, ki v malem salonu državnega zbora v rokah drži poročilo o delu računskega sodišča za leto 2023. Za njima grb Republike Slovenije in napis Republika Slovenija Državni zbor.

Predsednica računskega sodišča predala Poročilo o delu 2023 predsednici državnega zbora

Predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je v torek, 26. marca 2024, sprejela predsednico računskega sodišča Jano Ahčin, ki ji je…

Objavljeno:
Fotografije delovnega sestanka v Zagrebu, na kateri so predstavniki računskega sodišča in VRI Hrvaške za sejno mizo med pogovori

Delovni obisk predsednice računskega sodišča pri glavnem državnem revizorju Hrvaške

V sredo, 20. marca 2024, je v Zagrebu potekal delovni obisk predsednice računskega sodišča Jane Ahčin pri glavnem državnem revizorju Ivanu Klešiću. V…

Objavljeno:

Prenovljen Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, Računskim sodiščem Republike Slovenije in Inšpektoratom Republike…

Objavljeno: