Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2022

Zadnja sprememba:
28. 3. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 323-1/2023/2
Datum: 31. 1. 2023

Opombe:

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2022

Računsko sodišče je o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2022 izreklo pozitivno mnenje. O pravilnosti poslovanja v tem letu pa je zavodu izreklo mnenje s pridržkom, ker v evidencah ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine, zato je bila ta v najmanj 51 primerih nepravilno odmerjena. Pobotov preplačil ni izvajal v skladu s predpisi, pred prodajo opreme pa ni pridobil soglasja sveta zavoda. V nasprotju s predpisi je nabavil material, storitve in osnovna sredstva v vrednosti 1.111.769 EUR ter oddal storitve izvedenskih mnenj. V notranjem aktu je sistemiziral delovno mesto v nasprotju z zakonom, ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih, javne uslužbence pa je zaposlil oziroma premestil na delovna mesta, za zasedbo katerih ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev.

Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

 

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino