Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost upravljanja Jernejevega kanala

Zadnja sprememba:
15. 9. 2017

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade, ministrstva, občine in družbe Soline pri upravljanju Jernejevega kanala (del Krajinskega parka Sečoveljske soline).

Revidirano obdobje:
2003 do 2015

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-7/2015/2
Datum: 25. 9. 2015

Opombe:

 

Kratek grafični povzetek ugotovitev revizije:

 

Upravljanje Jernejevega kanala

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Občine Piran in družbe Soline pri upravljanju Kanala Sv. Jerneja (Jernejev kanal) v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2015.

Računsko sodišče meni, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, upravljanje Jernejevega kanala ni bilo učinkovito.

Vlada ter ministrstvo sta se vsaj od leta 2003 zavedala, da stanje v Jernejevem kanalu ni urejeno. Jernejev kanal je zaradi svoje biotske raznovrstnosti del zavarovanega območja Krajinski park Sečoveljske soline in del Nature 2000, kjer veljajo poseben varstveni režim in pravila ravnanja. 
 


V kanalu se nahaja več sto plovil, ki so privezana na protipravno postavljene pomole. Znaten delež plovil je zapuščenih, poškodovanih ali celo potopljenih in predstavlja tveganje za onesnaženje tega sicer že 25 let zavarovanega območja. 
Vlada in ministrstvo do zdaj nista izvedla aktivnosti povezanih z odstranitvijo protipravno postavljenih pomolov in nanje nedovoljeno privezanih plovil. Občina Piran pa ni uresničila svojih načrtov glede gradnje krajevnega pristanišča v Jernejevem kanalu, saj je več let neuspešno iskala investitorja, ki bi bil pripravljen prevzeti breme investicije.

Računsko sodišče je v reviziji podalo nekaj priporočil, od vlade, ministrstva in družbe Soline pa je zahtevalo predložitev odzivnih poročil, v katerih morajo izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti.

Deli vsebino