Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost Ministrstva za zdravje pri obvladovanju dolgotrajnega bolniškega staleža v letu 2020

Zadnja sprememba:
3. 4. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti pri obvladovanju dolgotrajnega bolniškega staleža v letu 2020.

Revidirano obdobje:
2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-16/2020/9
Datum: 22. 4. 2021

Opombe:

Popravljalni ukrepi pri reviziji obvladovanja dolgotrajnega bolniškega staleža

Deli vsebino

Obvladovanje dolgotrajnega bolniškega staleža

Ministrstvo za zdravje je bilo pri obvladovanju dolgotrajnega bolniškega staleža v letu 2020 neučinkovito.

Obstajale so le delne strateške usmeritve za zmanjšanje dolgotrajnega bolniškega staleža. Ministrstvo ni zagotovilo potrebnih podatkov in analiz za ugotavljanje najpogostejših okoliščin dolgotrajnega bolniškega staleža in značilnosti dolgotrajno odsotnega posameznika ter vpliva višine in trajanja nadomestila ter (ne)dosegljivosti zdravstvenih storitev na trajanje bolniškega staleža. Ni bilo strokovnih usmeritev, kako pogosto naj se preverijo možnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja posameznika, niti usmeritev, ki bi zdravnikom služile kot pripomoček pri odločanju o primerni okvirni dolžini bolniškega staleža za posamezno diagnozo. Ministrstvo tudi ni zagotovilo ukrepov, ki bi delodajalcem omogočili pravočasno seznanjanje s predvidenim trajanjem in drugimi posledicami bolniške odsotnosti, niti izvajalo aktivnosti za zmanjšanje zlorab bolniških odsotnosti. Prav tako ni sprejelo ukrepov za poenotenje kriterijev ocenjevanja delazmožnosti posameznika in tudi ni poskrbelo za celovito obravnavo bolnikov in poškodovancev v procesu hitrega vračanja na delo.

Računsko sodišče je od Ministrstva za zdravje zahtevalo predložitev odzivnega poročila, podalo pa mu je tudi priporočila.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Logotip cilja 3 z napisom: Zdravje in dobro počutje
Deli vsebino