Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost in uspešnost vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka

Zadnja sprememba:
17. 5. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-8/2019/3
Datum: 22. 7. 2019
Sprememba sklepa:
št. 320-8/2019/8 z dne 1. 7. 2020

Opombe:

Učinkovitost in uspešnost vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti in uspešnosti vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020 pri Ministrstvu za javno upravo.
V obdobju, na katero se nanaša revizija, Ministrstvo za javno upravo po mnenju računskega sodišča ni zagotovilo učinkovite in uspešne vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka.
Računsko sodišče je ugotovilo več nesmotrnosti, ki se med drugim nanašajo na:
•    odsotnost strategije razvoja informatike za državno upravo, s katero bi se ministrstvo morda izognilo nastali situaciji, ko je z reorganizacijo državne informatike zasledovalo cilje centralizacije, v investicijski dokumentaciji pa načrtovalo in nakupovalo oblačno tehnologijo,
•    pripravo investicijske dokumentacije zgolj zaradi formalnih zahtev,
•    izvedbo postopkov javnega naročanja v neskladju z zakonodajo,
•    nabavo opreme, ki v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bila dana v uporabo,
•    nezagotavljanje vključene revizijske sledi za vso vključeno opremo v državni računalniški oblak, in sicer v sistem za upravljanje varnostnih dogodkov in varnostnih tveganj.
Računsko sodišče je od revidiranca zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo odkritih nesmotrnosti, in podalo priporočila za izboljšanje delovanja.

 

Deli vsebino