Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Revizija učinkovitosti in uspešnosti pobiranja DDV

Zadnja sprememba:
16. 7. 2008

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti pobiranja davka na dodano vrednost v Republiki Sloveniji.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2002 do izdaje osnutka revizijskega poročila

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1202-2/2006-2
Datum: 8. 5. 2006

Opombe:

Učinkovitost pobiranja davka na dodano vrednost v Republiki Sloveniji

Računsko sodišče je danes predstavilo novo revizijsko poročilo, še eno v vrsti poročil smotrnosti. Da bi odgovorilo na vprašanje, ali je pobiranje davka na dodano vrednost v Republiki Sloveniji učinkovito, je revidiralo Ministrstvo za finance (MF), Davčno upravo Republike Slovenije (DURS), Carinsko upravo Republike Slovenije (CURS) in Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Preverilo je, ali je obseg primanjkljaja davka na dodano vrednost (DDV) v Republiki Sloveniji sploh znan, ter ocenilo aktivnosti in ukrepe DURS, CURS in MF za zmanjševanje primanjkljaja DDV.
 


Z leve: dr. Kranjc, dr. Šoltes

DDV zaseda med viri prihodkov proračunov držav članic Evropske unije vodilno vlogo. V letu 2005 je delež pobranega DDV znašal od 5,9 odstotka (Luksemburg) do 12,4 odstotka (Bolgarija) bruto domačega proizvoda, v slovenskem BDP pa je leta 2005 dosegel 9,0-odstotni delež. 
V letu 2006 je bilo v Republiki Sloveniji pobranega za 650.858 milijonov tolarjev DDV, kar predstavlja 36,7 odstotni delež v prihodkih državnega proračuna (1.772.491 milijonov tolarjev). Podoben delež je bil dosežen tudi pred letom 2006.

Ob koncu leta 2006 je bilo v evidenco DDV, ki jo vodi DURS, vpisanih 90.430 zavezancev za DDV. Vseh zavezancev za DDV pri CURS je 6.480 (konec leta 2006).

Za pobiranje DDV, ki se obračunava in plačuje od dobav blaga in opravljenih storitev, ki jih davčni zavezanec opravi na območju Republike Slovenije, je pristojna DURS, za pobiranje DDV od uvoza blaga v Republiko Slovenijo pa CURS. Zaradi vstopa Slovenije v EU v letu 2004 in s tem odprave mejnega nadzora z državami članicami EU, se je delež DDV, ki ga je pobrala DURS, po letu 2004 povečal, CURS pa zmanjšal.

Primanjkljaj DDV je razlika med teoretičnim DDV (DDV, ki bil pobran, če bi vsi davčni zavezanci obračunavali in plačevali DDV v skladu s predpisi) in dejansko pobranim DDV.
Primanjkljaj DDV je v posameznih državah članicah EU ocenjen v višini do 10 odstotkov neto prihodkov iz DDV. Primanjkljaj DDV je lahko posledica zakonitih in nezakonitih primerov izmikanja plačilu DDV kot tudi davčnih zmot. 

Računsko sodišče je v postopku revizije ugotovilo, da obseg primanjkljaja DDV v Republiki Sloveniji ni znan. V obdobju 1. 1. 2002 do 27. 5. 2008, na katerega se nanaša revizija, je le SURS redno in sistematično pripravljal izračune teoretičnega DDV in obsega utaj DDV kot pretežnega dela celotnega primanjkljaja DDV. 

Glavne pomanjkljivosti, ugotovljene v sistemu pobiranja DDV tako pri DURS kot pri CURS, se nanašajo predvsem na pomanjkljive evidence o DDV. Računsko sodišče ugotavlja, da je sistem pobiranja DDV v Republiki Sloveniji sicer zadovoljiv, hkrati pa meni, da bi bilo mogoče možnosti za nastanek primanjkljaja DDV še omejiti. V skladu s tem je računsko sodišče v revizijskem poročilu podalo DURS, CURS in MF konkretna priporočila, ki pa so jih ti med izvajanjem revizije v veliki meri že upoštevali.

Predstavitev

Deli vsebino