Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija poslovanja v letu 1997 v javnem zavodu SNG Opera in balet Ljubljana

Zadnja sprememba:
28. 4. 2000

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Revizija pravilnosti poslovanja v letu 1997 je obsegala potrjevanje finančne odgovornosti, revidiranje računovodskega izkazovanja poslovnih dogodkov in notranjega kontroliranja ter skladnosti poslovanja s predpisi.

Revidirano obdobje:
1997

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1212-6/98-1
Datum: 18. 9. 1998

Opombe: