Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000

Zadnja sprememba:
12. 10. 2017

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

izrek mnenja o učinkovitosti ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2015 do 31. 12. 2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-7/2016
Datum: 17. 6. 2016

Opombe:

Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000 v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 (v nadaljevanju: obdobje, na katero se nanaša revizija). Revizijo je izvedlo na Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanj: vlada), Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) ter Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: zavod).

Varstvena območja Natura 2000 so območja, ki so jih države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) namenile ohranjanju biotske raznovrstnosti. Slovenija je v ta namen v sodelovanju z Evropsko komisijo do konca leta 2016 določila več kot 37 odstotkov svojega ozemlja kot varstvena območja Natura 2000. Slovenija spada med države članice EU z največjo biotsko raznovrstnostjo.


Računsko sodišče je podalo mnenje, da je bilo ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000 v Republiki Sloveniji v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkovito in bi ga bilo mogoče še izboljšati.

Ugotovilo je, da sta zavod in ministrstvo ustrezno določila podrobne varstvene cilje na varstvenih območjih Natura 2000 ter ukrepe za njihovo doseganje. Vlada jih je sprejela s programom upravljanja območij Natura 2000 in v njem določila ministrstva in druge nosilce, ki so odgovorni za izvedbo ukrepov do leta 2020.

Da bi omogočila izvedbo načrtovanih ukrepov, sta se ministrstvo in zavod večinoma ustrezno vključevala v načrtovanje na zavarovanih območjih ter načrtovanje na področju gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z vodami, kmetijstva in urejanja prostora in sodelovala z odgovornimi nosilci za izvedbo ukrepov. Računsko sodišče pa je v revizijskem poročilu opozorilo na nekatere probleme, ki jih je pri tem zaznalo. Vključevanje zavoda v načrtovanje različnih sektorjev ni bilo mogoče, če načrti v posameznem sektorju niso bili pripravljeni ali pa zavod ni bil pozvan, da poda usmeritve za ravnanje na varstvenih območjih Natura 2000. Računsko sodišče je opozorilo tudi na možno tveganje, da ukrepi na območjih Natura 2000 ne bodo izvedeni, če ne bodo v celoti vključeni v sektorske načrte, če sektorski načrti ne bodo pravočasno pripravljeni ali če bodo ukrepi prostovoljni, pri čemer je izpostavilo področje kmetijstva.

Največje možnosti za izboljšanje je računsko sodišče ugotovilo na področju spremljanja izvajanja ukrepov na varstvenih območjih Natura 2000. Zavod je v obdobju, na katero se nanaša revizija, namreč šele vzpostavljal sistem spremljanja, v katerem se bodo zbirali podatki odgovornih nosilcev iz različnih sektorjev. Šele ko bo ta sistem spremljanja vzpostavljen, bo mogoče sproti ocenjevati, ali so predvideni ukrepi ustrezni in zadostni za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst na varstvenih območjih Natura 2000.

Računsko sodišče je podalo več priporočil, zlasti na področju vključevanja ciljev in ukrepov na varstvenih območjih Natura 2000 v različne sektorje ter na področju spremljanja njihovega izvajanja.

Deli vsebino