Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018

Zadnja sprememba:
8. 7. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2018.

Revidirano obdobje:
2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-6/2019/2
Datum: 10. 4. 2019

Opombe:

Pravilnost poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Socialni demokrati z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018 izreklo pozitivno mnenje.

Računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je politična stranka Socialni demokrati že med revizijskim postopkom izvedla ustrezni popravljalni ukrep.

Deli vsebino