Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka v letu 2022

Zadnja sprememba:
29. 2. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-12/2023/2
Datum: 4. 10. 2023

Opombe:

Pravilnost poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka v letu 2022

Računsko sodišče je v letu 2023 pričelo z izvajanjem novega sklopa revizij pravilnosti poslovanja političnih strank. Po Zakonu o političnih strankah je računsko sodišče dolžno v obdobju 4 let, ki sledijo letu, v katerem so bile izvedene državnozborske in lokalne volitve, opraviti revizijo pri tistih političnih strankah, ki so letno prejele ali so bile upravičene do prejema sredstev iz državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti v znesku najmanj 100.000 EUR.

Izvedba revizij pravilnost poslovanja političnih strank vključuje preveritve spoštovanja zahtev, ki izhajajo iz Zakona o političnih strankah in Zakona o volilni in referendumski kampanji. V okviru revizij računsko sodišče preveri vzorec transakcij, ki jih je posamezna politična stranka izvedla v letu 2022 prek odprtih transakcijskih računov stranke za redno poslovanje in transakcijskih računov za posamezne volitve v tem letu.

V letu 2023 je tako računsko sodišče izvedlo že izvedlo 3 revizije pravilnosti poslovanja političnih strank (Levica, Nova Slovenija – Krščanski demokrati in Slovenska ljudska stranka).

 

Priloga:
Infografika - Revizijska poročila: Poslovanje političnih strank v letu 2022


Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka v letu 2022.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka v letu 2022. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka v letu 2022 izreklo pozitivno mnenje.

Deli vsebino