Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Nadzor v Zdravstvenem domu Ljubljana

Zadnja sprememba:
18. 1. 1997

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Nadzor je bil opravljen kot preizkus pravilnosti: sistemizacije in zaposlovanja; izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil; plačevanja delovnih storitev po pogodbah o delu; izplačevanja avtorskih honorarjev; obračunavanja potnih nalogov; plačevanja storitev prek študentskega servisa.

Revidirano obdobje:
1994 in 1995

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1213-6/95-1
Datum: 30. 11. 1995

Opombe: