Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Nadzor Proračunske postavke 6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe za leto 1996 na Ministrstvu za promet in zveze, Upravi Republike Slovenije za pomorstvo Koper

Zadnja sprememba:
29. 10. 1998

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Cilj nadzora je bil ugotoviti zakonitost in namembnost porabe javnih sredstev, ki so bila izplačana iz državnega proračuna v letu 1996.

Revidirano obdobje:
1996

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1208-13/97-1
Datum: 10. 7. 1997

Opombe: