Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Novica

Predstavitev poročila o delu v letu 2020 v državnem zboru in državnem svetu

Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnosti in državni zbor o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobrih praks poslovanja svetuje, kako naj uporabniki javnih sredstev izboljšujejo svoje poslovanje.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je poročilo o delu računskega sodišča v letu 2020 državnemu zboru predstavil v četrtek, 10. junija 2021, na 20. seji Komisije za nadzor javnih financ, kjer je izpostavil, da se računsko sodišče pri opravljanju svojega poslanstva z vidika lastnega delovanja v letu 2020 ni soočilo z resnejšimi ovirami. Vplive spremenjenega načina dela je v praksi še najbolj občutilo v komunikaciji z revidiranci. Kljub temu je računsko sodišče v letu 2020 izdalo 64 revizijskih poročil, kar je primerljivo s preteklimi leti. Poleg revizijskih poročil je v letu 2020 izdalo tudi 17 porevizijskih poročil. Večji od preteklih let je bil tudi obseg vseh revizij, saj so se poročila nanašala na poslovanje 139 revidirancev; skupna bilančna vsota odhodkov vseh pa je v letu 2020 znašala 19,4 milijarde EUR. V razpravi je predsednik računskega sodišča izpostavil tudi eno izmed najzahtevnejših revizij računskega sodišča, ki se je v takšnem obsegu ni lotila nobena druga vrhovna revizijska institucija na svetu, in sicer revizijo Izvajanje nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije, ter spomnil tudi na Predlog Zakona o računskem sodišču (ZRacS-2), ki kljub vsem vloženim naporom še ni bil ponovno predložen državnemu zboru v obravnavo.

Državnemu svetu je poročilo o delu računskega sodišča v letu 2020 predstavila druga namestnica predsednika mag. Mojca Planinšek. Komisija državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance se je s poročilom o delu računskega sodišča v letu 2020 seznanila na 46. seji 6. maja 2021, na kateri je mag. Planinšek predstavila ključne poudarke in v razpravi odgovorila tudi na vprašanja državnih svetnikov o delu in aktivnostih računskega sodišča.

Z razkrivanjem nepravilnosti in nesmotrnosti bo računsko sodišče tudi v prihodnje opozarjalo na odgovornost državnih organov in nosilcev javnih funkcij v državi ter tako delovalo v dobro vseh prebivalcev Republike Slovenije in Evropske unije.