Skoči do osrednje vsebine

Novica

Predsednica računskega sodišča na sestanku Kontaktnega odbora vodij VRI EU o izzivih na področju revidiranja

Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin se je udeležila rednega letnega sestanka Kontaktnega odbora vodij vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega računskega sodišča (ECA), ki ga je med 21. in 22. junijem 2023 v Lizboni organizirala VRI Portugalske.

Namen sestanka je bil med drugim krepitev posvetovanja in sodelovanja med VRI. Poleg vodij VRI je bilo na srečanju prisotnih okoli 70 delegatov iz vseh 27 držav članic EU, udeležili pa so se ga tudi predstojniki VRI EU in držav kandidatk, potencialnih kandidatk in opazovalk.  Na dnevnem redu so bile pomembne teme, kot so črpanje evropskih sredstev in energetska kriza, pa tudi podnebne spremembe, digitalni prehod, demografska problematika in zadolženost EU. Po besedah ​​gostitelja dogodka, predsednika VRI Portugalske Joséja F. F. Tavaresa, bo uporaba evropskih sredstev v naslednjih letih tvorila trajno področje medsebojnega delovanja tudi med VRI.

Sestanek Kontaktnega odbora 2023

Na prvem delu sestanka so udeleženci in drugi vabljeni strokovnjaki in gostje, med katerimi sta bili tudi Kadri Simson, evropska komisarka  za energijo in Paula Pinho, direktorica iz generalnega direktorata za energijo pri evropski komisiji, delili izkušnje, povezane z energetskimi cilji do leta 2030, zagotavljanju varnosti energetske oskrbe in povečanje uporabe obnovljive energije. Vodje VRI EU pa so razpravljali tudi o izzivih, povezanih s financiranjem EU iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF), ter izkušnjah glede revidiranja teh sredstev.

Skupinska fotografija vodij VRI

V okviru sestanka je potekalo tudi zaprto srečanje vodij VRI EU, kjer so obravnavali glavne izzive, s katerimi se sooča EU, in odgovore, ki jih lahko dajo VRI za soočanje s temi izzivi in ​​tako prispevajo k najboljši porabi evropskega javnega denarja. Istočasno je potekal sestanek koordinatorjev za mednarodne odnose, na katerem so usklajevali skupne projekte vseh VRI EU in načine sodelovanja. Ob robu srečanja je imela predsednica računskega sodišča tudi številne bilateralne sestanke in neformalne razprave, v okviru katerih se je v imenu računskega sodišča sestala z drugimi predsedniki in dogovorila za prihodnje skupne aktivnosti z ostalimi VRI. Člani Kontaktnega odbora so se ob zaključku sestanka dogovorili o strateški okrepitvi sodelovanja pri revidiranju relevantnih področij, zlasti na temi energije in učinkovite porabo evropskih sredstev.

Skupinska fotografija vseh udeležencev Kontaktnega odbora 2023

Kontaktni odbor je avtonomen, neodvisen in nepolitičen zbor vodij vrhovnih revizijskih institucij držav članic Evropske unije in Evropskega računskega sodišča. Deluje kot forum za razpravo in obravnavo zadev skupnega interesa v zvezi z EU. S spodbujanjem sodelovanja med svojimi članicami prispeva k uspešni zunanji reviziji in odgovornosti v EU in k izboljšanju finančnega poslovodenja in dobrega upravljanja EU v korist njenih državljanov.