Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Novica

Sporočilo za javnost glede revizij organizatorjev volilnih kampanj

V javnosti so se pojavila vprašanja o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju organizatorja volilne kampanje LDS - Liberalna demokracija Slovenije za listo kandidatov LDS na volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki so bile 15. 10. 2000. V tej zvezi so bili kot sporni prikazani predvsem stroški volilne kampanje Jelka Kacina.

Računsko sodišče je opravilo revizijo vseh organizatorjev volilnih kampanj za omenjene volitve na podlagi Zakona o volilni kampanji (ZvolK), Uradni list RS št. 62/94 in17/97 in Odredbe o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (Odredba), Uradni list RS, št. 39/97. V teh revizijah je računsko sodišče lahko revidiralo samo poslovanje organizatorjev volilnih kampanj; če je bil organizator politična stranka, je bil pregledan le tisti del njenega poslovanja, ki se je nanašal na organizacijo volilne kampanje, kot predpisuje ZvolK. Računsko sodišče tudi ne more izdati poročila o kampanji posameznih kandidatov, ampak le o poslovanju organizatorja volilne kampanje.

V primerjavi z revizijsko pristojnostjo po Zakonu o računskem sodišču (ZRacS-1) je pristojnost računskega sodišča pri pregledu financiranja predvolilnih kampanj političnih strank, kot jih določa ZvolK, precej bolj omejena. Z navedenimi revizijami lahko računsko sodišče zgolj preizkusi, ali sta višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje v zakonsko določenih okvirih, ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, in ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v predloženih poročilih, točni, ugotovi pa tudi višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je (in če sploh je) po ZvolK posamezen organizator volilne kampanje upravičen.

Ob dosedanjih revizijah poslovanja organizatorjev volilnih kampanj je računsko sodišče ugotovilo, da ZVolK računskemu sodišču onemogoča celovit pregled nad zbranimi in porabljenimi sredstvi za volilne kampanje. Zato je računsko sodišče državnemu zboru dne 8. 5. 2003 sporočilo svoje mnenje, da bi bilo treba sprejeti novelo ZvolK in spremeniti oziroma dopolniti Odredbo ter tako računskemu sodišču omogočiti, da bi lahko v svojih revizijskih poročilih celovito poročalo o popolnosti izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo. Pomanjkljivosti in ohlapnosti v zdaj veljavnih predpisih izhajajo zlasti iz tistih določil ZvolK, po katerih mora organizator volilne kampanje predložiti računskemu sodišču Poročilo o volilni kampanji mesec dni po dnevu volitev. Računsko sodišče je pri organizatorjih, ki so upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje, dolžno opraviti revizijo dva meseca po prejemu poročila (tri mesece po dnevu glasovanja; pri ostalih organizatorjih je rok šest mesecev od dneva glasovanja). Organizator volilne kampanje mora zapreti posebni račun za volilno kampanjo najkasneje v treh mesecih po dnevu volitev. To pomeni, da lahko organizator volilne kampanje prek svojega posebnega računa posluje še dva meseca po predložitvi poročila, zato del njegovega poslovanja v revizijskem poročilu računskega sodišča ne more biti zajet. ZvolK pri plačilih stroškov volilne kampanje tudi ne določa roka odloga plačila, zato se lahko zgodi, da organizator zapre posebni račun prej, kot poravna vse svoje obveznosti v zvezi z volilno kampanjo.

Poleg tega organizator volilne kampanje lahko prenese na posebni račun za volilno kampanjo sredstva s katerega koli od svojih drugih računov. V takšnem primeru mora sicer predložiti poročilo o svojem poslovanju prek teh računov, a le za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. To pomeni, da morda pred tem rokom in po njem zbira in porablja sredstva na teh računih tudi za volilno kampanjo, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, ali je za volilno kampanjo res prejemal in porabljal le sredstva v skladu z ZvolK.

Iz povedanega sledi, da ima računsko sodišče pri revidiranju volilnih kampanj omejene pristojnosti in da je v mejah svojih zakonskih pristojnosti pri vseh organizatorjih volilnih kampanj na volitvah poslancev v državni zbor v letu 2000 opravilo vse svoje obveznosti in v predpisanem roku za vse izdalo revizijska poročila ter v njih izreklo mnenja o njihovem poslovanju. Zato, in tudi zaradi upoštevanja pravnega načela ne bis in idem, računsko sodišče po ZvolK ne bo uvedlo ponovne revizije nobenega organizatorja volilne kampanje.

Organizatorji volilnih kampanj so večinoma parlamentarne politične stranke, te pa so prejemnice in uporabnice javnih sredstev. Zato sodi po določilih ZracS-1 njihovo finančno poslovanje v revizijsko pristojnost računskega sodišča. Odločitev o uvedbi revizije poslovanja političnih strank pa je sestavni del določitve programa dela računskega za leto 2004.