Skoči do osrednje vsebine

Novica

Podpis sporazuma o sodelovanju med računskim sodiščem in vrhovno revizijsko institucijo Črne gore

V okviru uradnega obiska predsednice računskega sodišča Jane Ahčin v Črni gori je predsedujoči senatu vrhovne revizijske institucije (VRI) Črne gore, senator Nikola N. Kovačević, izpostavil, da je računsko sodišče pomembno prispevalo k vzpostavitvi revizije javnega sektorja v Črni gori, zlasti na področju izvedbe prvih revizij občin, revizij socialnih skladov in javnih naročil.

"Sodelovanje med VRI Črne gore in Slovenije se nadaljuje v okviru Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI) ter skozi aktivno udeležbo obeh institucij v delovnih skupinah EUROSAI za lokalno samoupravo, okoljsko revidiranje in informacijske tehnologije,“ je dejal Kovačević in kot veliko priložnost za razvoj strokovnega sodelovanja omenil tudi področje trajnostnega razvoja, ki zajema 17 ciljev Agende 2030.

Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin in predsedujoči senatu vrhovne revizijske institucije (VRI) Črne gore, senator Nikola N. Kovačević ob podpisovanju sporazuma za svečano mizo pred zastavama Slovenije in Črne gore

Obisk predstavlja pomembno srečanje, usmerjeno v utrjevanje sodelovanja med obema vrhovnima revizijskima institucijama. Po mnenju predsednice računskega sodišča Jane Ahčin je cilj sporazuma, ki sta ga 30. maja 2024 s predsedujočim, senatorjem Nikolo N. Kovačevićem, podpisala v Podgorici, krepitev medsebojnega sodelovanja s ciljem, da bi izboljšali metode dela in povečali strokovne zmogljivosti pri nadziranju porabe javnih sredstev. Nadaljevanje sodelovanja med obema institucijama temelji na izkazanem interesu za sodelovanje in izmenjavo najboljših praks, izraženem med obiskom predsedujočega VRI Črne gore v Ljubljani septembra 2023.

Fotografija delovnega sestanka, na katerih so člani obeh delegacij (VRI Črne gore in računskega sodišča) ter predsedujoča obema institucijama, za njima slovenska in črnogorska zastava, udeleženci sedijo za mizo.

Na delovnem sestanku so si predstavniki obeh vrhovnih revizijskih institucij izmenjali izkušnje ter razpravljali o ključnih vprašanjih, s katerimi se soočajo pri nadzoru javnega denarja, kar bo pripomoglo k nadaljnji krepitvi strokovnosti in učinkovitosti njihovega dela. Posebno pozornost so namenili temam in predstavitvi izkušenj na področjih strateškega okvira in merjenja učinkovitosti dela, letnega načrtovanja revizij, spremljanja izvajanja revizijskih priporočil ter strategije IT in digitalizacije revizijskega procesa.

Skupinska fotografija presedujočih VRI Črne gore in računskega sodišča s člani delegacij v protkolarnem objektu pred zastavama obeh držav