Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Novica

Ob svetovnem dnevu Pravice vedeti

Ob svetovnem dnevu "Pravice vedeti", ki je nastal 28. septembra 2003 pod okriljem organizacije FOIA (Freedom of Information Advocates Network), je predsednik računskega sodišča za Zbornik mnenj o pomenu transparentnosti v Sloveniji, ki ga je izdal Urad Informacijskega pooblaščenca pripravil prispevek o pomenu transparentnosti in preglednega delovanja javnega sektorja.

"Pravica vsakogar dobiti informacijo javnega značaja je v Sloveniji zapisana že v ustavnem členu, ki govori o svobodi izražanja. A dejstvo je, da sta učinkovito uveljavljanje te pravice omogočila šele sprejem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in ustanovitev samostojnega in neodvisnega državnega organa, današnjega Informacijskega pooblaščenca. V slovenski prostor je bilo vnešeno delovanje po načelih večje odprtosti, javnosti in preglednosti, ki prinaša številne pozitivne učinke, predvsem pa je predpogoj za učinkovit nadzor javnosti nad delovanjem javnega sektorja. Šele po sprejetju zakona se je v praksi pokazalo, kako pomembna je kakovostna pravna ureditev, ki predstavlja kažipot vsakemu iskalcu zanj pomembnih informacij javnega značaja in učinkovito pravno sredstvo, če je pravica do dostopa kršena.

Primeri, iz katerih izhaja, kako občutljiva in tanka je meja med pravico javnosti vedeti in pravico do zasebnosti, se porajajo vsak dan. Vse širši krog javnosti se namreč zaveda pravice vedeti, obenem pa je ta pravica z novelo zakona, ki je uvedla test javnega interesa, dobila nove razsežnosti. Absolutnih izjem od prostega dostopa je tako le še peščica, delovanje organov, ki izvršujejo javno oblast, pa nedvomno še bolj transparentno.

Afirmacijo legitimnosti uprave kot javnega servisa in krepitev zaupanja javnosti v javne oblasti je moč dosegati tudi z zavezo organov, da dokumente dosledno objavljajo na svetovnem spletu. Pravočasne objave omogočajo javnosti uveljavljanje ustavne pravice do aktivne participacije, do soodločanja pri upravljanju javnih zadev. Obenem je pomembno zavedanje javnosti, da dokumenti, ki jih pri svojem delu na različnih področjih ustvarja država, nikakor niso njena lastnina in védenje, da imajo tudi pravico do ponovne uporabe informacij javnega sektorja.

Ob svetovnem dnevu pravice vedeti se lahko s ponosom ozremo na pot, ki smo jo uhodili v dobrih treh letih od uveljavitve zakona. Uradu Informacijskega pooblaščenca, ki bdi nad dolžnostjo vseh zavezancev nad doslednim izvajanjem zakonskih določil in opravlja izjemno odgovorno delo odločanja o pritožbah prosilcev, pa želim, da bi tudi vnaprej vzpodbujal in iskril razvoj prava dostopa do informacij javnega značaja v Sloveniji."

Igor Šoltes

Predsednik Računskega sodišča RS