Skoči do osrednje vsebine

Novica

Delovno srečanje na Evropskem računskem sodišču

Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin se je ta teden udeležila delovnega srečanja na Evropskem računskem sodišču (ECA) v Luksemburgu. Skupaj z vrhovnimi državnimi revizorji Natašo Musar Mišeljić, mag. Natašo Karlić Kovačič in mag. Aleksejem Šinigojem so najprej izvedli uvodni sestanek pri aktualnem slovenskem članu ECA mag. Jorgu Kristijanu Petroviču. Na sestanku je predstavil svojo vlogo kot član Senata V, pristojnega za področje Financiranje in upravljanje unije, ter se dotaknil tudi aktualnih revizij, pri katerih sodeluje. Poleg tega je osvetlil način priprave in izdaje revizijskih poročil ECA.

Predsednik Evropskega računskega sodišča Tony Murphy in predsednica računskega sodišča Jana Ahčin

Delegacijo računskega sodišča je na sedežu ECA sprejel tudi predsednik Tony Murphy. V nadaljnjih razpravah, kjer so sodelovali tudi člani ECA Jan Gregor, Nikolaos Milionis in Mihails Kozlovs, so naslovili glavne točke delovnega načrta ECA za obdobje 2023–2024, posebno pozornost pa namenili revizijam Mehanizma za okrevanje in odpornost. Člani slovenske delegacije so se dodatno seznanili tudi z novostmi pri metodologiji revizij ECA, kjer so poudarili pomembnost umetne inteligence, ki prihaja v ospredje tudi na področju revizije.

Slovenska delegacija računskega sodišča se je odzvala povabilu člana ECA mag. Jorga Kristijana Petroviča

Obisk poudarja ključno vlogo mednarodnega sodelovanja, tako z Evropskim računskim sodiščem kot tudi drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami. Sodelovanje poteka tako na dvostranski ravni kot tudi v okviru Kontaktnega odbora, ki spodbuja tesnejše sodelovanje med članicami in prispeva k učinkoviti zunanji reviziji ter odgovornosti v EU. Hkrati prispeva k izboljšanju finančnega poslovodenja in dobrega upravljanja v EU v korist njenih državljanov.