Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila (št. 102-2/2018/2 z dne 29. 3. 2018)


Datum objave: 29. 3. 2018
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 18. 4. 2018