Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava po ZSPDSLS

  Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila

  Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 77. v zvezi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja

  Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila

   

  Predmet prodaje

  Predmet prodaje je osebno vozilo Ford S-Max Titanium 1.6 STCi EcoBoost:

  • letnik: 2013,
  • datum prve registracije: 18. 4. 2014,
  • število sedežev: 5,
  • dvižna vrata zadaj,
  • barva: bela,
  • identifikacijska številka: WF0SXXGBWSES36710,
  • moč motorja: 118 kW,
  • delovna prostornina motorja: 1596 cm3,
  • vrsta goriva: bencin,
  • število prevoženih kilometrov: cca. 210.000,
  • stanje: Vozilo je registrirano do 18. 4. 2022 in ima znake običajne obrabe. Opremljeno je z letno vinjeto za leto 2021 in dodatnim kompletom zimskih pnevmatik. Vozilo ni vozno, ima napako motorja in je potrebno popravila.

  Dodatne informacije o predmetu prodaje

  Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za vozilo ponujena neprimerno nizka cena, vozila ne bo prodal. Vozilo se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

  Prodajalec bo omogočil ogled vozila, ki je predmet prodaje na lokaciji Tržaška cesta 425, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo svoj interes za ogled vozila obvezno predhodno najaviti na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si ali na telefon 031/641-332 (g. Planinšek). Pri najavi na elektronski način naj ponudnik uporabi naslednji sklic: "102-1/2021 - OGLED VOZILA".

   

  Način vložitve ponudb

  Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "ponudba za nakup vozila - ne odpiraj".

  V ponudbi za nakup mora ponudnik obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati (z vključenim DDV), ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oz. naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov). Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

  Rok za predložitev ponudb za nakup vozila je 20 dni od dneva objave na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24.00 ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

  Odpiranje ponudb bo potekalo 4 dni po poteku roka za predložitev ponudb.

  Sklenitev pogodbe

  V skladu z določbo 51. člena ZSPDSLS-1 bo prodajalec po prejemu ponudb s ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni.

  Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.

  Celotno kupnino za vozilo bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila in prenosom lastništva plača kupec.

  Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan vozilo prevzeti in odpeljati najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

  Objava: na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije
  Datum objave: 28. 9. 2021
  Številka: 102-1/2021/45
  Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 18. 10. 2021