Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava po ZSPDSLS

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

  Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

  Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

  1. Predmet prodaje


  Predmet prodaje so LCD-zasloni, mobilni telefoni, tablični računalniki, grafoskop s kovčkom, preproga, fotelj v usnju, koši za papir in koši za smeti (v paketih po 5 kosov):

  Zap. št.

  Inv. št.

  Skupina predmetov

   Opis

  Leto nabave

  1

  0001393

      

  FOTELJ V USNJU

  2000

  2

  0002034

   

  GRAFOSKOP F44 S KOVČKOM

  1995

  3-17

     

  Koš za papir

  KOŠ ZA PAPIR (po 5 kosov)

  2000

  18

  0004077

      

  LCD ZASLON PHILIPS 22

  2015

  19-24

     

  Zaslon 2016

  LCD ZASLON PHILIPS 220B4LPYCB

  2016

  25

  0004791

   

  Mobilni telefon Nokia 2.1 (nepoškodovan, polnilec, brez škatle)

  2014

  26

  0004466

   

  MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY A5

  2017

  27

  0004799

   

  MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY A9

  2019

  28

  0004801

   

  MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY A9 (ne deluje tipka za izhod iz aplikacije)

  2019

  29

  0004819

   

  MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY S10e (brez polnilca)

  2019

  30

  0005064

   

  PREPROGA 160*230 VINTAGE SOPHISTIK - ROZA

  2021

  31

  0004329

   

  TABLIČNI RAČUNALNIK APPLE iPAD AIR 2 CELLULAR 64GB+OVITEK

  2016

  32

  0004330

   

  TABLIČNI RAČUNALNIK APPLE iPAD AIR 2 CELLULAR 64GB+OVITEK

  2016

  33

  0004334

   

  TABLIČNI RAČUNALNIK APPLE iPAD AIR 2 CELLULAR 64GB+OVITEK

  2016

  Celoten seznam predmetov prodaje je v prilogi 1.

  LCD-zasloni so velikosti 22", ločljivosti 1680 x 1050 pik, z vgrajenim napajalnikom, nastavljivi po višini, vsi imajo DVI in VGA priključke in vgrajene tudi USB-priključke. Vsem LCD-zaslonom sta priložena napajalni kabel ter kabel za priklop zaslona na računalnik (VGA). Predmeti prodaje imajo znake običajne obrabe.

  Prodajalec si pridržuje pravico, da predmeta prodaje ne bo prodal, če bo za predmet prodaje ponujena neprimerno nizka cena. Za posamezne predmete ali skupine predmetov je prodajalec določil naslednje najnižje sprejemljive cene:

  • LCD-zaslon, leto nabave 2015 – najmanj 20 EUR,
  • LCD-zasloni, leto nabave 2016 – najmanj 30 EUR,
  • mobilni telefoni, zap. št. 27 in 29 – najmanj 25 EUR,
  • tablični računalniki – najmanj 50 EUR.

  Predmet prodaje se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

  Prodajalec bo omogočil ogled predmetov prodaje na lokaciji Slovenska cesta 50, Ljubljana, 19. 1. 2023 in 24. 1. 2023, obakrat med 9. in 11. uro. Interesenti morajo prihod na ogled obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov: odprodaja.premozenja@rs-rs.si. V najavi naj interesenti navedejo, katere predmete si želijo ogledati.

  Prek istega elektronskega naslova lahko interesenti dobijo tudi dodatne informacije.

  2. Način in rok za vložitev ponudb


  Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu tako, da popolno izpolnjen, datiran in podpisan obrazec PONUDBA (priloga) v zaprti ovojnici pošlje na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "Ponudba za nakup rabljene opreme – ne odpiraj".

  V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov, telefonsko številko ter elektronski naslov) in

  • za predmete prodaje, označene z zaporednimi številkami 1, 2, 18 ter od 25 do vključno 33:
   • zaporedno številko iz seznama, inventarno številko, naziv predmeta prodaje in ceno, ki jo je pripravljen plačati,
  • za predmete prodaje, označene z zaporednimi številkami od 3 do vključno 17 ter od 19 do vključno 24 pa vpiše naziv skupine predmetov ("Koš za papir" ali "Zaslon 2016"), naziv predmeta prodaje in ceno, ki jo je pripravljen plačati. Če daje ponudnik ponudbo za več različnih predmetov (več kosov) iz teh dveh skupin, v ponudbo vpiše podatke in ponujeno ceno za vsak predmet posebej, tj. ločeno.

  Prodajalec bo osebne podatke ponudnikov uporabil izključno za izvedbo postopka, t. j. sklenitev neposredne pogodbe. Poleg prej navedenih osebnih podatkov bo moral ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, prodajalcu posredovati tudi davčno številko in številko transakcijskega računa.

  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri prodajalcu je Vesna Uršič Simoniti, tel. št.: 030 362 048, e-naslov: osebni.podatki@rs-rs.si.

  Rok za predložitev ponudb je dvajset (20) dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane na pošto priporočeno najkasneje do štiriindvajsete (24.) ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

  3. Sklenitev pogodbe


  Prodajalec bo po prejemu ponudb opravil pogajanja o ceni, če bo za posamezen predmet prodaje zainteresiranih več ponudnikov.

  Koše za papir (zaporedne številke 3−17) in LCD zaslone (zaporedne številke 19−24) bodo ponudniki, ki bodo ponudili najvišjo ceno, prejeli na način, da se ponudniku z najvišjo ponujeno ceno proda prvo navedeni predmet prodaje v posamezni skupini, ponudniku z drugo najvišjo ceno drugo navedeni predmet prodaje, itd.

  Kupnino bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe z nakazilom na račun prodajalca, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št. SI56 01100-6370131265. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.

  Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani prodajalca, po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih (5) dneh po plačilu celotne kupnine.


  Objava: na spletnem mestu Računskega sodišča Republike Slovenije
  Datum objave: 13. 1. 2023
  Številka: 102-2/2023/1
  Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 2. 2. 2023