Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme

Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

Predmet prodaje je 32 osebnih (prenosnih in namiznih) računalnikov, 7 mobilnih telefonov in 1 optični čitalnik.

Tehnične značilnosti posameznega modela računalnikov so v prilogi "Opis in specifikacije računalniške opreme". Mobilni telefoni so brez dodatkov, torej brez škatle, omrežnega polnilca, slušalk, ipd, razen tistih, kjer je v tabeli dodatno označeno.

Ogled predmetov prodaje bo v torek, 27. 10. 2020, med 9. in 14. uro, po obvezni predhodni najavi. Na ogled se lahko zainteresirani ponudniki prijavijo po elektronski pošti na naslov sloaud@rs-rs.si s pripisom "102-1/2020 – za ogled" najkasneje do petka, 23. 10. do 12. ure, v sporočilu pa obvezno navedejo inventarno ali zaporedno številko želenega predmeta ali predmetov. Točen termin bo računsko sodišče interesentom sporočilo prek elektronske pošte.

Ogled bo omogočen v prostorih računskega sodišča ob upoštevanju pravil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Med ogledom je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske, pred ogledom pa se izvede tudi brezkontaktno merjenje telesne temperature ter obvezno razkuževanje rok. Med posameznimi potencialnimi ponudniki bo zagotovljen razmak najmanj 15 minut.

Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu tako, da popolno izpolnjen, datiran in podpisan obrazec PONUDBA (priloga) v zaprti ovojnici pošlje na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "Ponudba za nakup računalniške opreme – ne odpiraj". Ponudnik v času trajanja postopka od svoje namere ne more odstopiti, lahko pa v fazi pogajanj ponujeno ceno zviša.

Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane na pošto priporočeno najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

Dokumenti:

Objava: na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije
Datum objave: 20. 10. 2020
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 9. 11. 2020