Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme

Računsko sodišče Republike Slovenije v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo strojne računalniške in podobne opreme

Priloga - Opis in specifikacije računalniške opreme

Obrazec Ponudba

Objava: na spletni strani Računskega sodišča RS
Datum objave: 21. 12. 2018
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 10. 1. 2019