Skoči do osrednje vsebine

Objava

Storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana

Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javno naročilo male vrednosti - storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana, št. 120-8/2022/3 z dne 22. 7. 2022, št. objave na Portalu javnih naročil JN005166/2022-W01 z dne 22. 7. 2022.

Rok za prejem ponudb je 8. 8. 2022 do 12. ure prek portala ejn.gov.si.

Predhodni ogled objekta bo organiziran 28. 7. 2022 ob 10. uri.