Skoči do osrednje vsebine

Objava

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Računskega sodišča Republike Slovenije za 30 mesecev

Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javno naročilo male vrednosti za okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Računskega sodišče Republike Slovenije za 30 mesecev, št. 120-2/2022/3 z dne 31. 3. 2022, št. objave na Portalu javnih naročil JN002039/2022-W01 z dne 31. 3. 2022.

Predmet javnega naročila so okolju prijazne storitve čiščenja v poslovnih prostorih naročnika na naslovu Slovenska cesta 50, Ljubljana.

Rok za prejem ponudb je 19. 4. 2022 do 11. ure prek portala ejn.gov.si.

Predhodni ogled objekta bo organiziran 7. 4. 2022 ob 10. uri. Potencialni ponudniki se morajo predhodno najaviti, najkasneje do 6. 4. 2022.