Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javno naročilo male vrednosti - dobava strežniške strojne opreme in izvedba storitev

Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javno naročilo male vrednosti - dobava strežniške strojne opreme (2x strežnik, diskovno polje, 2x omrežno stikalo) in izvedba storitev (postavitev in konfiguracija v okolje naročnika), št. 120-4/2023/2 z dne 16. 6. 2023, št. objave na Portalu javnih naročil JN003875/2023-W01 z dne 16. 6. 2023.

Rok za prejem ponudb je 5. 7. 2022 do 11. ure prek portala ejn.gov.si.