Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Sistem priznanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin

Zadnja sprememba:
2. 9. 2011

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Preveritev sistema priznanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin po Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in Uradni list RS, št. 14/90)

Revidirano obdobje:
Od 1. 1. 1998 do dneva izdaje osnutka revizijskega poročila.

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1214-4/2009/2 in dopolnitev sklepa št. 1214-4/2009/46 z dne 4. 2. 2010.
Datum: 29. 6. 2009

Opombe:

Sistem priznanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin

Računsko sodišče je predstavilo ugotovitve revizije sistema priznavanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin v obdobju 1. 1. 1998 do 10. 8. 2010. V skladu z Zakonom o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO, 47 kB, 2 strani), lahko Vlada RS na predlog pristojnega ministrstva osebam, ki imajo posebne zasluge na področjih znanosti, umetnosti, kulture ali druge dejavnosti, prizna in odmeri izjemno pokojnino.

Revidiranci so bili: Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Cilj revizije je bil podati mnenje o uspešnosti sistema priznavanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin, pri čemer smo ugotovili, da:

 • pravna ureditev ne zagotavlja pogojev za enakopravno obravnavo vlog oseb, ki so v enakem ali primerljivem položaju,
 • so kriteriji za dodelitev izjemne pokojnine in njene višine na Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo določeni le v internih aktih in so večinoma nedorečeni,
 • vlada ni sprejela posebnih kriterijev za presojo upravičenosti posameznikov do dodelitve izjemne pokojnine in za določitev njene višine,
 • je vlada z odločitvijo, da od aprila 2004 do oktobra 2007 ne odloča o morebitnih prejemnikih izjemnih pokojnin, te posameznike neenako obravnavala v primerjavi s posamezniki pred in po tem obdobju,
 • je bilo storjenih več kršitev ZIPO in Zakona o splošnem upravnem postopku (preseženi roki za odločanje, slabe obrazložitve ali le-teh sploh ni, namesto odločb le sklep, neobjava v Uradnem listu RS,...)
 • je do nepravilnosti prišlo tudi pri izplačevanju izjemnih pokojnin.Računsko sodišče je zato podalo mnenje, da poslovanje revidirancev pri zagotavljanju enakopravne obravnave oseb v okviru sistema priznavanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin v obdobju 1. 1. 1998 do 10. 8. 2010 ni bilo uspešno.

V nadaljevanju navajamo nekaj številčnih podatkov, ki izhajajo iz v revizijskem poročilu zapisanih ugotovitev.

Vpr: Koliko znaša najvišja dodeljena izjemna pokojnina?
Maja leta 2008, ko je bila priznana in odmerjena zadnja skupina izjemnih pokojnin, je znašal 100 odstotni delež od najvišje izjemne pokojnine 1.592,77€.

Znesek najvišje izjemne pokojnine, ki jo vlada lahko prizna, se sicer redno spreminja, saj se po eni strani najvišja pokojninska osnova usklajuje z rastjo plač, po drugi strani pa se vsako leto za pol odstotne točke zniža odmerni odstotek za odmero zneska pokojnine glede na pokojninsko osnovo.

Vpr: Koliko znašajo izplačani zneski izjemnih pokojnin 1998 - 2009?
Po podatkih obračunov obveznosti države za prejemnike izjemnih pokojnin so prejemniki izjemnih pokojnin med letoma 1998 in 2009 prejeli 59,6 milijona evrov (letni zneski so revalorizirani od zadnjega dne v posameznem letu do 31. 12. 2009), od tega je revalorizirana obveznost države med letoma 1999 in 2009 znašala 26,8 milijona evrov. Zneski izplačanih izjemnih pokojnin z deležem obveznosti države v teh zneskih so predstavljeni v grafu 4 na strani 48 revizijskega poročila.

Vpr: Koliko je vseh prejemnikov izjemnih pokojnin?
V letu 2009 naj bi po podatkih ZPIZ izjemno pokojnino prejemalo 342 oseb, ki so skupaj prejele 3,8 milijona evrov, pri čemer je bil znesek, ki ga je poravnal državni proračun 1,6 milijona evrov.

Število prejemnikov izjemnih pokojnin se je v revidiranem obdobju spreminjalo. Med letoma 1998 in 2009 se je število prejemnikov zmanjšalo iz 696 na 342, kot je prikazano na grafu 3 na strani 47 revizijskega poročila.

Vpr: Koliko predlogov za odobritev izjemnih pokojnin je Vlada RS prejela?
Vlada RS je od treh predlagateljev (MK, MŠŠ in MVZT) v revidiranem obdobju prejela 161 predlogov za odločanje o dodelitvi pravice do izjemne pokojnine, od tega:

 • 149 oseb s posebnimi zaslugami na področju kulture,
 • 11 na področju športa in
 • 1 za posameznika s posebnimi zaslugami na področju znanosti.

Število prejetih predlogov na Vladi RS – po posameznih ministrstvih med letoma 1998 in 2009 je prikazano na grafu 1 na strani 33 revizijskega poročila.

Večino, to je 138 oseb, je vlada obravnavala kot morebitne prejemnike osebne izjemne pokojnine (od tega so ministrstva predlagala vladi izdajo 112 pozitivnih in 26 zavrnilnih odločb), v 23 primerih pa so ministrstva predlagala v obravnavo dodelitev izjemne družinske pokojnine (22 predlogov za izdajo pozitivne odločbe in en predlog za izdajo zavrnilne odločbe).

Vpr: Koliko predlogov za odobritev izjemnih pokojnin je Vlada RS odobrila?
Vlada RS je v revidiranem obdobju izdala 124 pozitivnih odločb o dodelitvi 104 izjemnih osebnih pokojnin in 20 izjemnih družinskih pokojnin. Od tega so bili potrjeni vsi predlogi s področja športa in znanosti, na področju kulture pa je bilo odobrenih preostalih 112 izjemnih pokojnin.

19 prosilcev je bilo zavrnjenih na Vladi RS, 18 postopkov pa se ni zaključilo.

Predstavitev z novinarske konference (266 kB)

Deli vsebino